14 Μαΐ 2016

ΚΟΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ.

ΚΟΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ RSF HELLAS.